Chào mừng

 

Thống đốc

Lt. Thống đốc

của

GUAM

 

Chào mừng đến với chính phủ của Guam. Chúng tôi rất tự hào về những sáng kiến, chúng tôi đang thực hiện để làm cho chính phủ làm việc tốt hơn cho bạn.

Các trang web bạn muốn điều hướng được phát triển dựa trên tầm nhìn của chúng tôi để mang lại dịch vụ gần bạn. Đây là thông tin công cộng, bạn có quyền được biết về. Bạn không cần phải đặt trong một yêu cầu hoặc đi đến một cơ quan để tìm thông tin này. Chúng tôi cung cấp cho nó ở đây thuận tiện cho bạn.

Văn phòng Công nghệ đang được cải thiện trang web của chính phủ rộng tại hướng của chúng tôi,en. Chúng tôi muốn bạn có thể truy cập thêm nhiều dịch vụ trực tuyến, do đó bạn không phải chờ đợi trong dòng hoặc cất cánh từ lịch trình bận rộn của bạn để được phục vụ.

Chính phủ này là về bạn. Bạn là ông chủ. Chúng tôi rất vui mừng để phục vụ bạn trong mọi cách có thể. Cảm ơn bạn.

 

Trân trọng,

Eddie Baza Calvo

Ray Tenorio